Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku!

Zależy nam, byś znajdował u nas treści wysokiej jakości zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Jednocześnie Twoja prywatność i bezpieczeństwo są dla nas priorytetowe. Dlatego prosimy – wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze strony www.medytacjapopolsku.pl. W każdej chwili, możesz wycofać swoją zgodę marketingową lub na Newsletter.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych na stronie www.medytacjapopolsku.pl jest ITEKOM Paweł Ciągło, ul. Akacjowa 42, 55-093 Kiełczów NIP: 8951352895, REGON: 931046702.

DANE OSOBOWE – JAK JE ZBIERAMY?

Twoje dane osobowe zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (dokonujesz zakupu w naszych sklepach, zapisujesz się na Newsletter). Dane osobowe mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty – zapoznaj się z Polityką Plików Cookies.

PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH – W JAKIM CELU?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane osobowe w kilku celach:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

  • Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu www.medytacjapopolsku.pl.
  • Zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta.
  • Obsługi reklamacji na sklepie www.medytacjapopolsku.pl lub w oficjalnym sklepie Allegro w przypadku, gdy złożysz taką reklamację.
  • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy) kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przesyłanie informacji handlowych w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną – podstawą jest wyrażenie osobnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych (zgodę możesz wycofać w każdej chwili).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

Imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie telefon, informacje o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm), login, hasło.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze sklepu www.medytacjapopolsku.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA TWOICH DANYCH – KOMU?

Dane dotyczące naszych użytkowników, gromadzone są przez nas. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, w celu wykonania usługi np. firmom przewozowym. Nasi partnerzy są zobowiązani do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Możesz zapytać nas o ich dane. Również istnieje możliwość przekazania danych instytucjom typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

 

TWOJE UPRAWNIENIA DOT. DANYCH OSOBOWYCH.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych – w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, wyrazić sprzeciw, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego – UODO. Aby skorzystać z ww. uprawnień, wystarczy wysłać e-mail na adres: sklep@medytacjapopolsku.pl z określeniem co powinniśmy zrobić.

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu – Akceptacji Polityki Plików Cookies lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w tej Polityce Prywatności, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez ITEKOM Sp. z o.o, a ich przechowywanie trwa 5 lat, chyba że zgoda zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

DANE ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDANIEM ZAWARTOŚCI STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU.

Sklep może uzyskiwać inne informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP, liczba i źródło wizyty ma stronie internetowej Sklepu, czas wizyty. Przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy nr IP komputera, które mogą zostać wykorzystane przez Sklep w celach technicznych, jak również w celach statystycznych. Administrator nie łączy powyższych informacji z Danymi Osobowymi Klientów i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Klientów, chyba że jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług przez Sklep. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniami rynku i ruchu internetowego w ramach strony internetowej Sklepu, w celach statystycznych, w szczególności w celu ulepszania jakości świadczonych usług przez Sklep.

 

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON WWW.

Strona WWW zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach nienależących do strony www.medytacjapopolsku.pl.

Po przejściu na inne strony prosimy o zapoznanie się z polityka prywatności tam ustaloną.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do ITEKOM Paweł Ciągło, ul. Akacjowa 42, 55-093 Kiełczów NIP: 8951352895, REGON: 931046702.

KONTAKT

Klient Sklepu/Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem danych w celu uzyskania informacji: sklep@medytacjapopolsku.pl  lub numerem telefonu: +48 737 773 837 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).